Historiek

De kern van het huis dateert van rond 1625. Het was toen een versterkte nederzetting waar tamelijk zelfstandig geleefd werd. Af en toe werden stukken bijgebouwd naargelang het aantal mensen dat er verbleef. Eeuwenlang veranderde er niet zoveel in de levenswijze.


Tot halfweg vorige eeuw de landbouwmethodes grondig veranderden: opeens was er veel minder volk nodig voor hetzelfde werk. Monsieur Laubie, de laatste boer van Lespinasse, verliet het huis in het jaar 2000, al was hij toen reeds niet meer aktief als landbouwer.


Wij verwierven het huis in 2002 en in 2005-2006 werd het grondig gerenoveerd. Het nodige comfort werd aangebracht en de buitengevels werden ontdaan van de cement-bepleistering.


Het huis prijkt opnieuw in harmonie met zijn omgeving, statig op de zonnige heuvelkam.